Požadavky na instalaci

Systém lisovaných rozvodů z nerezové oceli AISI 304

POŽADAVKY NA INSTALACI

Prostor potřebný k lisování

Aby vůbec bylo možné správně používat lisovací nástroj, jsou vyžadovány následující minimální vzdálenosti od ostatních konstrukčních prvků nebo jakýchkoli dalších překážek.

Prostor potřebný k lisování

Instalační rozměry

Hloubka vložení trubky do tvarovky a minimální vzdálenosti mezi lisovanými spoji.

Instalační rozměry

Minimální vzdálenost lisovacích tvarovek od již stávajícího svarového spoje

Aby byla zajištěna správná těsnost nerezové tvarovky INOXPRESS 304, musí být mezi oběma tvarovkami dodrženy následující minimální vzdálenosti.

Minimální vzdálenost svařované tvarovky k již stávající lisované tvarovce

Upozornění: Vyhněte se svařování v blízkosti spojů systému INOXPRESS 304, jelikož to může způsobit poškození / degradaci těsnění tvarovek v důsledku působení a přenosu velkého tepla.

Tabulka uvádí minimální vzdálenost od lisovaného spoje, která je přijatelná pro svařování. Pokud tuto vzdálenost nelze dodržet, je třeba přijmout přiměřená opatření (např. zhotovení svařované části před montáží lisovacích tvarovek, zabalení do vlhkého hadru nebo aplikace horkého bloku), aby se zabránilo přenosu tepla na lisovací tvarovku během svařování.

Minimální vzdálenosti tvarovek

Technický katalog v PDF obsahující většinu zde uvedených informací si můžete stáhnout v sekci KE STAŽENÍ.


vod Kvalita, materil, certifikace Pednosti a funkce Leak Detect Pitn voda Ohbn trubek Skladovn a manipulace Oblasti pouit Tepeln roztanost Korozn odolnost, izolace Spoj s dalmi materily Konstrukce tvarovek Lisovac nstroje drba, zruka Tlakov ztrty Instalan poadavky Pprava trubky - ezn, odhrotovn Montn pokyny