Konstrukce tvarovek, uvedení instalace do provozu

Systém lisovaných rozvodů z nerezové oceli AISI 304

KONSTRUKCE FITINEK

Tvarovky H-LINE INOXPRESS 304 mají výhodu lisovacího profilu V ve 3 rovinách - dva šestihranné mechanické lisy na každé straně fitinky, obsahující O-kroužek. Správným tlakem lisovacího nástroje se materiál O-kroužku stlačí a v rámci procesu tváření za studena se vytvoří trvalý a nepropustný spoj. Tato funkce umožňuje rychlý a bezpečný proces instalace. Pro správné usazení je důležité se před zalisováním ujistit, že trubka je rovnoběžná s tvarovkou, což výrazně snižuje možnost poškození O-kroužku během montáže. Všechny naše tvarovky INOXPRESS 304 mají unikátní detektor správného zalisování, který včas odhalí nezalisované nebo špatně zalisované spoje. Více o této funkci zde. Po testovací fázi navíc není nutné vodu vypouštět - lze zalisovat ikdyž je voda stále v systému. Před lisováním se vždy ujistěte, že je trubka zcela zasunuta až na doraz. Pro zaručeně těsný spoj používejte schválené a doporučené lisovací nástroje a čelisti. Tvarovky INOXPRESS 304 se instalují pomocí mechanického lisovacího nástroje a kompatibilní čelisti V - profilu. Síla je vyvíjena prostřednictvím lisovacího nástroje, který uzavírá čelist, aby se vytvořil trvalý spoj.
Všechny závitové fitinky H-LINE INOXPRESS 304 jsou vybaveny trubkovým kónickým závitem dle normy ISO 7.

Uvedení instalace do provozu

Nezbytností při uvádění systému do provozu je chemická dezinfekce a čistění, prováděné v souladu s normou EN 806-4. Nerezové trubky lze dezinfikovat peroxidem vodíku H2O2, avšak je možná i dezinfekce chlórem, pokud jsou dodrženy správné pokyny (viz. např. sekce koroze výše). Vezměte prosím na vědomí, že je třeba dodržovat zásady ochrany proti korozi.

Technický katalog v PDF obsahující většinu zde uvedených informací si můžete stáhnout v sekci KE STAŽENÍ.


vod Kvalita, materil, certifikace Pednosti a funkce Leak Detect Pitn voda Ohbn trubek Skladovn a manipulace Oblasti pouit Tepeln roztanost Korozn odolnost, izolace Spoj s dalmi materily Konstrukce tvarovek Lisovac nstroje drba, zruka Tlakov ztrty Instalan poadavky Pprava trubky - ezn, odhrotovn Montn pokyny