Odolnost vůči korozi, tepelná izolace

Systém lisovaných rozvodů z nerezové oceli AISI 304

ODOLNOST VŮČI KOROZI

Vnitřní koroze

Při kontaktu s kyslíkem nebo vodou obohacenou kyslíkem se v potrubním systému z nerezové oceli tvoří pasivní vrstva, která se většinou skládá z oxidu chrómu. Tato vrstva zabraňuje vzniku koroze a zajišťuje odolnost a vysokou kvalitu vody. Pokud obsah chloridů překročí přípustnou úroveň, může dojít k porušení pasivní vrstvy, což může vést ke vzniku koroze ve formě důlkové, štěrbinové nebo korozní trhliny. Maximální povolený obsah chloridů v potrubních systémech je 200 mg/l pro nerezovou ocel 304. Bylo prokázáno, že rozsah důlkové a štěrbinové koroze se zvyšuje s rostoucí teplotou, nicméně kolísání teplot a související obsah chloridů ve vodních systémech by neměly způsobovat problémy. Neupravená voda však může mít vyšší obsah chloridů. V tomto případě je třeba věnovat větší pozornost případnému překročení povolených limitů.

Vnější koroze

Pokud jsou trubky vystaveny materiálům a jiným vlivům obsahujícím chloridové sloučeniny nebo jiné podobné agresivní látky, je vznik vnější koroze u veškerých nerezových systémů velmi pravděpodobný. V takovém případě by tento systém neměl být používán. Pokud se nelze vyhnout vysokému obsahu chloridů v některých částech systému, musí být přijata přiměřená opatření k minimalizaci rizik. V takových případech lze ochranu proti korozi dle ČSN EN 12068 zajistit pomocí smršťovací pryž. izolace.

Dezinfekce a sterilizace

Pro proces sterilizace je přípustná koncentrace chloridů až 25 ppm na 24 hodin za předpokladu, že bude systém řádně propláchnut čerstvou vodou a následnou analýzou bude prokázáno, že zbytky chloridů poté nepřesáhnou 1 ppm.

TEPELNÁ IZOLACE SYSTÉMU

Tepelná izolace potrubí by měla být provedena v souladu s národními zákony a normami, např. DIN EN 4108, (EnEV). Všechna vodovodní potrubí musí být chráněna před mrazem a hromaděním tepla. Toho lze nejúčinněji dosáhnout vhodnou tloušťkou izolace. Ve speciálních případech, jako jsou nevytápěné střešní prostory, toho lze dosáhnout pomocí samoregulačního topného kabelu.

Technický katalog v PDF obsahující většinu zde uvedených informací si můžete stáhnout v sekci KE STAŽENÍ.


vod Kvalita, materil, certifikace Pednosti a funkce Leak Detect Pitn voda Ohbn trubek Skladovn a manipulace Oblasti pouit Tepeln roztanost Korozn odolnost, izolace Spoj s dalmi materily Konstrukce tvarovek Lisovac nstroje drba, zruka Tlakov ztrty Instalan poadavky Pprava trubky - ezn, odhrotovn Montn pokyny