Montážní pokyny

Systém lisovaných rozvodů z nerezové oceli AISI 304

MONTÁŽNÍ POKYNY

Před konečnou montáží tvarovek je vhodné jej do poslední chvíle ponechat v originálním obalu, aby byly chráněny před znečištěním (náchylné na nečistoty je především mazání O-kroužků). Dbejte také na prostor potřebný pro lisovací nástroje.

1 - řezání trubky na délku

K řezání trubky použijte řezačku trubek, pilu s jemnými zuby k tomu určenou nebo speciální elektrickou pilu na trubky. Je důležité zajistit, aby byla trubka vždy rovná a řez probíhal v pravém úhlu. Konce trubek by měly být čisté a bez škrábanců, alespoň v místech, které budou následně osazeny tvarovkou.

Řezání trubky na délku

2 - odhrotování a kalibrace

Pomocí odhrotovače se ujistěte, že na vnitřním a vnějším konci trubky nejsou žádné otřepy nebo ostré hrany, aby nedošlo k poškození O-kroužku. Poté otřete konec trubky dočista, aby nedošlo k poškození O-kroužku při zasunutí tvarovky.

Odhrotování a kalibrace

3 - kontrola tvarovky

Zkontrolujte tvarovku, zda jsou přítomny O-kroužky a správně usazeny a zda má tvarovka správnou velikost pro danou trubku.

Kontrola tvarovky

4 - označení hloubky vložení

Pro dokonalý spoj musí být trubka zcela zasunuta do tvarovky až na doraz. Tuto polohu je nutno označit na trubce ryskou, aby se zabránilo při pozdějším lisování např. nechtěnému povysunutí trubky a tak vzniku chybně zalisovaného spoje. Tuto rysku si je možno také dopředu připravit na trubku odměřením vzdálenosti dle tabulky Hloubka vložení E (mm)

Označení hloubky vložení

5 - montáž trubky a tvarovky

Pro montáž spoje musí být trubka zasunuta do tvarovky až na doraz. (Použijte již vyznačenou značku). Lisování by mělo být provedeno pouze tehdy, když trubka dosáhne dorazu trubky.

Montáž trubky a tvarovky

6 - kompletace spoje lisovacím nástrojem

Ujistěte se, že používáte čelisti správné velikosti. Čelisti musí být na tvarovce umístěny kolmo. Stiskněte spoušť pro zahájení zalisování. To je dokončeno, když je ústí tvarovky zcela uzavřeno čelistmi. Nyní lze uvolnit čelisti od tvarovky. (Další informace naleznete v pokynech k nástroji).

Pozor: Spoj je dokončen po jednom úplném cyklu nástroje. Nelisujte žádnou tvarovku více než jednou!

Kompletace spoje lisovacím nástrojem

POUŽITÍ VHODNÝCH NÁSTROJŮ

Pro řezání, odhrotování či začišťování trubek systému H-LINE INOXPRESS 304 je nezbytně nutné používat správné nástroje, které jsou k tomu určeny. Řezáky trubek či odhrotovače musí být určeny pro použití s nerezovým materiálem. Nástroje určené pro jiné materiály (např. měď) jsou zcela nevhodné. Veškeré nástroje můsí být před použitím nepoškozené a čisté. Nepoužívejte nástroje, se kterými bylo dříve pracováno s materiály, kde byla přítomna rez. Mohlo by tak dojít k přenosu mikroskopických bodových rzí a degradaci nerezového materiálu.

Vhodné nástroje

Technický katalog v PDF obsahující většinu zde uvedených informací si můžete stáhnout v sekci KE STAŽENÍ.


vod Kvalita, materil, certifikace Pednosti a funkce Leak Detect Pitn voda Ohbn trubek Skladovn a manipulace Oblasti pouit Tepeln roztanost Korozn odolnost, izolace Spoj s dalmi materily Konstrukce tvarovek Lisovac nstroje drba, zruka Tlakov ztrty Instalan poadavky Pprava trubky - ezn, odhrotovn Montn pokyny