Tepelná roztažnost, dilatace

Systém lisovaných rozvodů z nerezové oceli AISI 304

TEPELNÁ ROZTAŽNOST

Koeficient lineární roztažnosti pro nerezovou ocel je 16,0 x 10 na °C. Například 10 metrů dlouhá trubka z nerezové oceli (nehledě na její velikost, tloušťku stěny nebo povahu) zvětší svoji délku o 9,6 mm při nárůstu teploty o 60°C. Trubky instalované v systémech rozvodů teplé vody musí být nainstalovány tak, aby tuto roztažnost zvládly, jinak by došlo k nárůstu pnutí v potrubí, které může vést k tomu, že se spoje budou oddalovat od sebe a/nebo se potrubí může dokonce zlomit. Je zřejmé, že rozsah a frekvence takových délkových změn bude určovat životnost spoje nebo čas kdy dojde k mechanickému selhání trubky.

Tabulka níže znázorňuje dilataci trubky při daném nárustu teploty. V případě trubek pro domácí instalace teplé vody a vytápění je obvykle ochrana proti teplotní roztažnosti již dána omezenou velikostí místností a větším počtem kolen a podobných fitinek, což ve většině případů znamená, že v podobných instalacích nedochází k žádným kritickým roztažnostem, které by systém mohly ohrozit. Nicméně tam, kde vedou dlouhé přímé úseky trubek přesahující 10 metrů, bude nutné vytvořit přídavný prvek, který systém ochrání při tepelných roztažnostech. Rychlým, ekonomickým a efektivním způsobem je jednoduché zapojení trubek do tzv. podkovy nebo přidáním kompenzačního kolene do návrhu systému.

Řešení dilatace

Tam, kde trubky procházejí stěnami, podlahami a stropy, by měl být umožněn jejich pohyb v důsledku roztahování a smršťování. To lze zajistit protažením trubky skrz objímku nebo skrz trubku většího průměru upevněnou přes celou tloušťku stěny, podlahy či stropu, nebo pomocí pružných spojů na obou stranách stěn. Rovněž je třeba se vyvarovat krátkých vývodů směrem do a z radiátorů, připojených k relativně dlouhým přímým trasám. Toho lze obvykle dosáhnout zavedením dilatační smyčky, čímž se prodlouží délka potrubí upevněného mezi rameny přívodu/zpátečky a připojením radiátoru. Nicméně použití dilatačních smyček nemusí být někdy dostatečné a v takových případech bude nutné použití vlnovcových spojek.
TABULKA NÍŽE uvádí tepelnou roztažnost (v mm) trubky jako funkce délky trubky a teplotního rozdílu. Uvedená tabulka ukazuje nárůst délky v mm v důsledku tepelné roztažnosti jako funkce změny teploty ∆t a délky trubky při nižší teplotě, bez ohledu na tvrdost nebo tloušťku stěny.

Řešení dilatace
Hodnoty dilatací

Technický katalog v PDF obsahující většinu zde uvedených informací si můžete stáhnout v sekci KE STAŽENÍ.


vod Kvalita, materil, certifikace Pednosti a funkce Leak Detect Pitn voda Ohbn trubek Skladovn a manipulace Oblasti pouit Tepeln roztanost Korozn odolnost, izolace Spoj s dalmi materily Konstrukce tvarovek Lisovac nstroje drba, zruka Tlakov ztrty Instalan poadavky Pprava trubky - ezn, odhrotovn Montn pokyny