Koeficienty tlakové ztráty

Systém lisovaných rozvodů z nerezové oceli AISI 304

KOEFICIENTY TLAKOVÉ ZTRÁTY

Všechny kapaliny rozváděné pomocí potrubní sítě jsou omezovány v proudění tlakovou ztrátou v potrubí a v místních odporech. Tyto ztráty udávají celkovou tlakovou ztrátu.

Tlakové ztráty v potrubí

Výpočet celkového odporu rovného potrubí se provede jednoduše, pokud známe jednotkovou hodnotu odporu potrubí, kterou vynásobíme celkovou délkou potrubí. Výpočet se obvykle provádí za použití příslušných diagramů. Pomocí diagramů můžeme také stanovit jednotkové hodnoty tlakové ztráty (R) a hodnotu rychlosti v (m/s) pro určitý průtok vody. Po stanovení hodnoty R a pokud známe délku rozvodu v efektivních nebo ekvivalentních metrech, můžeme zjistit celkovou tlakovou ztrátu úseku. Hodnoty jednotkového odporu (R) se mění dle změny teploty a rychlosti procházející kapaliny a je proto třeba použít přislušný diagram. Nezapomeňte, že i připadné přísady do vody, např. nemrznoucí směs, mění hydraulický odpor.

Místní tlakové ztráty

Matematický vzorec, který umožňuje vypočítat místní tlakovou ztrátu je následující:

ΔPL = Σξ • v2 • ρ/2g

kde:

v = rychlost průtoku kapaliny (m/s)
g = zrychlení způsobené gravitací (m/s2)
ρ = hustota kapaliny (kg/m3)
ξ = koeficient místního odporu

Pro zjednodušení je možné použít metodu ekvivalentních metrů, čili se bere v úvahu hodnota pomyslné délky rovného potrubí stejného průměru, která produkuje stejnou hodnotu tlakové ztráty. Přehled jednotlivých situací a jejich referenčních konstant naleznete v technickém manuálu H-LINE INOXPRESS 304 na straně 7.

Technický katalog v PDF obsahující většinu zde uvedených informací si můžete stáhnout v sekci KE STAŽENÍ.


vod Kvalita, materil, certifikace Pednosti a funkce Leak Detect Pitn voda Ohbn trubek Skladovn a manipulace Oblasti pouit Tepeln roztanost Korozn odolnost, izolace Spoj s dalmi materily Konstrukce tvarovek Lisovac nstroje drba, zruka Tlakov ztrty Instalan poadavky Pprava trubky - ezn, odhrotovn Montn pokyny