Ke stažení

... certifikáty, prohlášení o shodě, technické manuály ...

Certifikát

Certifikát č. 227/C5/2023/0225 (VÚPS)

Certifikát vydal dne 11. 12. 2023 Výzkumný ústav pozemních staveb - Certifikační společnost, s r.o. - Autorizovaná osoba 227. V souladu s ustanovením § 5 odst. 2 nařízení vlády č. 163/2022 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., autorizovaná osoba potvrzuje u stavebního výrobku H-LINE INOXPRESS 304 (sestava lisovacích tvarovek a trubek z nerezové oceli AISI 304 v rozměrech ø 15 - 54 mm) určené použití pro tlak. rozvody požární vody, vody v ÚT, pitné vody a stlač. vzduchu.

Certifikát VÚPS (soubor PDF - velikost 912 kB).

PDF


Prohlášení o shodě

Prohlášení o shodě

Dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění a §13 nařízení vlády č. 163/2002 Sb. ve znění nařízení vlády č. 312/2005 Sb. a nařízení vlády č. 215/2016 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky bylo dne 21. 12. 2023 vydáno Prohlášení o shodě k systému H-LINE INOXPRESS 304.

Prohlášení o shodě (soubor PDF - velikost 360 kB).

PDFTechnický manuál

Technický manuál

Technický manuál obsahuje základní i pokročilé technické informace k systému H-LINE INOXPRESS 304. Obsahuje mj. oblasti použití, informace o materiálech a vlastnostech, kompletní návod k použití a lisování, montážní pokyny, rozměrové listy a mnoho dalších informací.
Technický manuál si můžete prohlédnout nebo stáhnout jako PDF soubor, nebo vyžádat jeho tištěnou verzi u našich obchodních zástupců.

Technický manuál (CZ) (soubor PDF - velikost 9.5 MB).

PDF


Inoxpress 304 - záruka 5 let

Záruka 5 let

Na systém H-LINE INOXPRESS 304 je poskytována záruka 5 let. Záruční podmínky a více informací zde ke stažení.

Záruka 5 let (soubor PDF - velikost 304 kB).

PDF