Oblasti použití

Systém lisovaných rozvodů z nerezové oceli AISI 304

OBLASTI POUŽITÍ

 • rozvody teplé a studené vody (pitné i užitkové)
 • požární rozvody vody
 • topné a chladící systémy
 • systémy na dešťovou vodu
 • nízkotlaké rozvody páry
 • systémy na stlačený vzduch (bez oleje)
 • rozvody organických a anorganických kyselin
 • rozvody silikonových olejů a mazadel / tuků
 • rozvody polárních rozpouštědel jako jsou alkoholy a ketony

Oblasti použitíTlak[bar]Teplota[°C]
Rozvody teplé a studené vody
Obecné instalace pro teplou a studenou pitnou a nepitnou vodu mimo požadavky specifikované EN.
16 -20 až +110 (až 160 při použití FKM O-kroužku)
Rozvody pitné vody
Rozvody pitné vody v souladu s vyhláškou o pitné vodě. EN 806 a EN 1988.
10 95
16 25
Ohřívače teplé vody
Topná voda. Dle EN 12828.
6 110 (až 160 při použití FKM O-kroužku)
Lokální a dálkové vytápění
Topná voda.
10 110 (až 160 při použití FKM O-kroužku)
Tepelné solární systémy s trvalou T ≤ 110°C
Směs vody a vody a glykolu. Ředění max. 30 % glykolu. EN 12975 a EN 12976
6 -20 až +110 (až 160 při použití FKM O-kroužku)
Klimatizační systémy na vodní bázi
Voda a směs vody a glykolu. Poměr ředění max. 30 % glykolu.
6 -10
Systémy sběru dešťové vody
Dešťová voda z jímek. EN 1989
10 25
Systémy stlačeného vzduchu (bez oleje)
Stlačený vzduch třídy 1 - 3 v souladu s ISO 8573-1
16 30
Nízkotlaké rozvody páry
Vodní pára.
1 140
Požární systémy
Rozvody požární vody.
16 100
Průmyslová a užitková voda
Upravená, změkčená, část./plně odsolená voda
10 95
16 25
Vakuové linky pro nelékařské účely -0,8 teplota okolí
Konstrukční tlaková zkouška
Voda s 6,5 ≤ pH ≤ 9,5.
10 25
Pozor, nelze použít pro: Ropné a minerální oleje. Aromatické, alifatické a chlorované uhlovodíky a terpentýn.

Vysokoteplotní a chemické aplikace

Při instalaci topného systému je potřeba zohlednit riziko překročení maximální povolené teploty (110°C) pro lisovací tvarovky H-LINE INOXPRESS 304. Pokud toto riziko existuje, doporučujeme použití FKM o-kroužků, které jsou odolné do maximální provozní teploty 160°C, nárazově po dobu 5 minut až 200°C.Oblasti použití s FKM O-kroužkem XKR.FKM:

Voda, kapaliny
 • Rozvody teplé a studené vody
 • Tepelné a solární systémy (obsah ≤ 50 % etylen / propylen glykolu)
 • Chladící kapalina s obsahem ≤ 50 % etylen / propylen glykolu
 • Topná voda s obsahem ≤ 50 % etylen / propylen glykolu
 • Isopropyl Alcohol
 • Sprinklerová hasicí zařízení (normy NFPA 13, 13D a 13R)
 • Parní rozvody (nízkotlaké)

Paliva, oleje, maziva
 • Minerální olej
 • Mazací olej na ropné bázi
 • Bionafta (ASTM D6751)
 • Topný olej
 • Nafta, petrolej
 • Převodový olej
 • Hydraulický olej, motorový olej
 • Chladič motoru

Plyny
 • Stlačený vzduch (koncentrace oleje ≤ 25 mg/m3)
 • Stlačený vzduch (koncentrace oleje > 25 mg/m3)
 • Dusík – N2
 • Oxid uhličitý – CO2 (suchý)
 • Argon – Ar
 • Amoniak NH3
 • Vodík – H2
 • Acetylen (zkušební tlak 350 psi)

Technický katalog v PDF obsahující většinu zde uvedených informací si můžete stáhnout v sekci KE STAŽENÍ.


vod Kvalita, materil, certifikace Pednosti a funkce Leak Detect Pitn voda Ohbn trubek Skladovn a manipulace Oblasti pouit Tepeln roztanost Korozn odolnost, izolace Spoj s dalmi materily Konstrukce tvarovek Lisovac nstroje drba, zruka Tlakov ztrty Instalan poadavky Pprava trubky - ezn, odhrotovn Montn pokyny